Работата на служителите, осигуряващи медицинско транспортиране, се осъществява под изключително голям стрес и в условията на много напрежение.

С цел да могат да се поемат всички обаждания, първо трябва да отсеят единствено наистина важните, като за всички останали, пациентите следва да се погрижат сами.

Частните линейки - транспорт за всякакви случаи

Докато това е разумно решение, все пак се стига до ситуация, в която много хора, които изключително много се нуждаят от специализиран медицински транспорт, всъщност нямат право да се възползват от държавната спешна помощ, защото техните случаи не влизат в графата “спешни”.

Тук частните линейки са спасителното въже, от което всички могат да се възползват. Ние никога не връщаме пациенти и се стремим да оставим клиентите ни не просто доволни, но и да подходим с пълна отговорност към нуждаещите се от медицинско транспортиране.

Както може да се види в Emergency.bg, ние имаме подходящи линейки за всякакви случаи. Считаме, че това е значително предимство, тъй като не винаги нуждите на пациентите са еднакви.

Нашите линейки, които са оборудвани спрямо най-високите изисквания, предлагат разнообразни възможности, така че да могат да се посрещнат нуждите и на хората в най-тежко състояние, без да се поставят в неравностойно положение онези, които също се нуждаят от медицинско транспортиране.

Какви са предимствата на нашите линейки

Основните предимства на линейките, с които разполагаме, са бързината, чистотата и оборудването, което както споменахме, е направено, за да отговаря на най-високите изисквания за медицинско транспортиране, което Република България и Европейския съюз имат. За да сме по-изчерпателни, предимствата на нашите частни линейки включват:

  • Бързо транспортиране;
  • Техническа поддръжка;
  • Опитни шофьори;
  • Висококвалифицирани медицински екипи;
  • Оборудване от най-високо ниво;
  • 24-часова достъпност.

Най-високо качество и най-модерно оборудване

Emergency.bg предлага частни линейки от най-високо качество, които съчетават най-модерно оборудване и изключително експертно обслужване от едни от най-добрите медицински екипи.

Обучени да действат в спешни ситуации, екипите на частните ни линейки са съставени от общопрактикуващи лекари, специалисти в дадена област или медици от спешните центрове, като във всеки отделен случай се използва екип, който да подхожда най-добре на нуждите на конкретния пациент.

Апаратурата на световно ниво се поддържа в безупречно състояние. Самите линейки са подложени на изключителен контрол по отношение на хигиената, с което се гарантира, че пътниците могат да бъдат напълно спокойни.

Имайки предвид, че много от линейките обслужват специално пациенти в състояние на трудна подвижност, за които всяко движение може да е мъчение. Возилата са оборудвани с помощни средства от различен тип.