call us icon
Спешна помощ – какво трябва да знаем

Спешна помощ, защото личното ни здраве винаги е било на първо място, но този факт беше твърдо подчертан в последните няколко години и то за милиони българи.

Затова, когато възникне здравен случай, който не трае отлагане, е най-добре да се обърнете към специалисти, които могат да ви обърнат подобаващо внимание.

За тази цел има т.нар спешна помощ, която специализира в бързата и неотложна реакция при медицински спешни случаи по домовете или всякакви адреси в страната. В рамките на този текст екипът на Emergency.bg ще посочи всичко, което трябва да знаете за тези услуги.

Какво включва услугата спешна помощ от частна линейка

Частните линейки и услугите свързани с тях нарастват в търсене и дори се предпочитат заради тяхната бърза реакция. Това се дължи на невероятната заетост на държавната бърза помощ, липсата на кадри и оборудване, както и драстичното увеличаване на случаите.

С оглед на ограничените ресурси на държавната здравна система, много частни услуги запълват неизбежно възникналата ниша.

Услуга като тази предоставена от Emergency.bg включва транспортирането на пациенти до адрес, болница, лаборатория и релевантно за случая място. Домашни посещения от специалист, медицински персонал и бърз превоз до болница също са включени.

Транспорт – градски и междуградски

При частните линейки има два основни вида транспортни услуги в зависимост от разстоянието и дестинацията. Първият и най-често ползван вид транспорт с линейка е този в рамките на града, до околовръстен път.

Втората услуга е междуградския транспорт, като тук самата услуга се таксува на километър, като се счита и разстоянието за връщане на линейката до София.

Цената се увеличава при наличието на специализиран персонал или специализирано оборудване, в това число и реанимобил.

Посещения по домовете

Следващата услуга, която се предлага е посещението от медицински персонал до адрес избран от пациента.

Посещението по домове бива четири основни вида, като тук не се предлага преместване на пациента без предварителна уговорка, при спешни случаи, разбира се, пациентът се транспортира до най-близката болница.

Можете да изберете какъв вид екип да ви посети при нужда от спешна помощ

Голямото предимство на домашните посещения, е че можете да изберете какъв точно вид екип ще ви посети. Можете да изберете между четири различни вида медицински екип, а именно:

Посещение от мед. Сестра

Медицинската сестра може да ви асистира при третирането на пациенти, администрацията на системи и третирането на декубитуси. Този вид посещение включва и пълния професионален капацитет на медицинска сестра, в това число и грижи за трудно подвижен човек.

Посещение от общопрактикуващ лекар със спешна помощ

Общопрактикуващите лекари са най-често срещащите лекари, които правят домашни посещения.

Те обемат най-голям брой от често срещаните проблеми, като са способни да изписват лекарства, да правят прегледи или дори да третират, в ограничен капацитет, доста проблеми.

Посещение от лекар специализиращ по вътрешни болести

Специализацията по вътрешни болести изисква допълнително обучение, което генерално практикуващите лекари не притежават. Специалистите по вътрешни заболявания са способни да установят по-сериозно засягане на заболявания.

Посещение от специализиращ лекар

Посещението от специализиращ лекар е най-скъпото от всички услуги, но за сметка на това получавате точно това, от което имате нужда.

При домашни посещения от специалист можете да получите диагноза, като тази услуга е специално създадена за трудно подвижни хора, възрастни или хора с ограничени движения.

Всичко това, и много повече, можете да получите на Emergency.bg, на изключително добра цена и без забавяне.