call us icon
Първа помощ при остра дихателна недостатъчност

Остра дихателна недостатъчност е опасно за здравето състояние, при което човек изпитва затруднения с дишането или получава задух. При това състояние количеството поет кислород е ограничено и недостатъчно за нормалното функциониране на организма.

Това се дължи на намаляването на нивото на кислород в кръвта и невъзможността от снабдяване на важни органи и системи с кислород. Състоянието е изключително опасно и живото застрашаващо, затова прилагането на първа помощ е от важно значение за запазване на живота на човек, който получава остра дихателна недостатъчност.

Като ефект от нарушението на дишането и поемането на кислород се увеличава въглеродния диоксид в кръвта, което е много рисково.

Този патологичен синдром може да се получи в следствие на някои заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата или нервната система. Сред най-основните причини за остра дихателна недостатъчност са фактори като астма, белодробни заболявания, алергични реакции или инфекции.

Стъпки за прилагане на първа помощ при остра дихателна недостатъчност

ОДН е състояние, което се развива бързо и много често неочаквано от човека, който го получава. Този патологичен синдром може да изненада неприятно всеки, затова е важно да знаете как адекватно да реагирате и да помогнете на някого, който получава остра дихателна недостатъчност.

Следвайки стъпките, които ще ви обясним, вие ще може да окажете първа помощ при респираторна недостатъчност:

  • Първата и най-важна стъпка е незабавно да се повикате спешна медицинска помощ, за да може лекарите да се отзоват в най-скоро време.
  • След това трябва да осигурите на тялото на пациента удобна позиция. Подходящо е да поставите човека в полулегнала позиция.
  • Наклонете главата на пациента назад и избутайте долната челюст напред. По този начин ще освободите дихателните пътища, което ще помогне за по-добро дишане.
  • Ако се намирате в затворено пространство, отворете прозорците, за да влезе свеж въздух.
  • Ако пациента няма пулс или никаква дихателна активност трябва да приложите сърдечен масаж и дишане уста в уста, докато пристигне линейка с екип на бърза помощ.
  • В никакъв случай не предлагайте на пострадалия течности или храна.
  • При възможност съберете информация за пострадалия човек относно неговото цялостно здравословно състояние – дали има предшестващи заболявания, алергии или инфекции.

Как да познаем това състояние

Дихателната недостатъчност е състояние, което зависи от количеството на кислород спрямо въглерод в кръвта. Има някои симптоми, които показват за повишени нива на въглероден диоксид (CO2). Едни от най-явните симптоми е наличието на задух. Той е в резултат от затрудненото дишане и чувството за тежест в гърдите.

Хората, които получават дихателна недостатъчност се стремят да поемат повече кислород чрез опити за по-дълбоки вдишвания, но въпреки това не успяват да го направят.

Друг явен симптом за липсата на кислород е цинозата. Това е състояние, при което устните, ноктите или кожата се оцветяват в леко синкав цвят. При получаване на дихателна недостатъчност се наблюдава повишена сърдечна честота, което е също резултат от намаленото снабдяване на кръв и кислород до органите.

Всички тези симптоми водят до изпитването на паника и тревога, което може да влоши състояние на пострадалия. При не малко случаи се наблюдава и силна замаяност и замъглено състояние, породено от липсата на кислород в мозъка.

Ако ви се наложи прилагането на първа помощ при остра дихателна недостатъчност е важно да запазите спокойствие, за да може да успокоите човекът, който преминава през това състояние.

Ние от Emergency.bg се стремим винаги да сме полезни, когато става въпрос за прилагане на първа долекарска помощ при сериозни медицински състояния. Вашата главна отговорност в такива моменти е незабавно да позвъните на телефон 112 и да повикате спешна помощ. По телефона трябва да съобщите какво е състоянието на пациента и ако знаете допълнителна информация относно годините или детайли от здравословно му състояние.

Острата дихателна недостатъчност е състояние, което може да изненада всеки. Със съветите, които ви дадохме вие ще може да отреагирате адекватно в подобни моменти и да помогнете за спасяването на живота на пациента.