call us icon
Кой полага Хипократова клетва и защо

Днес ще говорим за това кой полага Хипократова клетва и защо? Навярно сте чували, че след завършването на образованието си всички бъдещи лекари трябва да положат Хипократовата клетва преди да започнат да практикуват своята професия. Тя е част от ритуала по дипломиране на лекарите, а полагането ѝ се приема като обещание от медицинските лица, че ще изпълняват честно и отговорно своя дълг.

Хипократовата клетва представлява морален кодекс, който от незапомнени времена определя нормите на медицинската професия. Не веднъж пациенти са се позовавали на полагането на тази клетва в случаи, в които изказват недоволство или благодарност към лекарите.

Кратка история на Хипократова клетва

Хипократ е древногръцки лечител смятан за бащата на медицината. Той е живял през периода между 5 и 4 век пр. Хр., когато елинската цивилизация е преживявала своя подем. Това е дало уникална възможност за развитието на много сфери, сред които и медицината.

По това време Хипократ е успял да събере способни ученици, на които да предаде своите знания и умения в медицината. Той е бил изключително запознат с различни методи за лечение, които е преподавал в Кокската школа.

Освен на умения във връзка с лечението на различни състояния, Хипократ е успял да предаде на своите ученици и отношението, което те трябва да имат към медицината и пациентите. Със своите ясни и кратки послания, Хипократ предава основните принципи и етични норми, които най-точно определят същината на лекарската професия.

Послания на Хипократовата клетва

Етичния кодекс на лекарите има за цел да установи поведенията, които всеки практикуващ медицина трябва да спазва. Дори и създадена преди хилядолетия, клетвата все още е предмет на уважение и определя стандартите на лекаря, с които се характеризира образа му в обществото.

В оригиналната клетва се изказва почит към боговете, които помагат на лекарите. Днес бъдещите медици не се кълнат в името на елински божества, но въпреки това уважават основните послания на клетвата.

Някои от тези послания са изказване на почит и благодарност към учителите, обещание за спазването на тайната на медицината, обещание за работа в интереса на болния и предоставяне на лечение според занаята и силите си.

Важна част от Хипократовата клетва е заявката на лекаря да запази „чисти и свещени“ живота си и изкуството си.

Кой полага Хипократова клетва

Обикновено Хипократовата клетва се полага от бъдещи лекари, завършващи своето образование в медицинско заведение. Това е общоприета практика в много европейски държави, която започва през 1508 година, когато клетвата е преоткрита и използвана по време на церемония в Университета във Витенберг.

През 1974 година полагането на клетва от завършилите медицинско образование в България е записано в Закона за народното здраве. До 1989 година клетвата е носела името „Тържествено обещание на социалистическия лекар“.

Направени са промени през 1994 година, които определят полагането на клетва като задължително.

Какво е значението на полагането на Хипократовата клетва – защо е важно

Хипократовата клетва има голямо значение за всяко медицинско лице. Именно това, че след хилядолетия наред тя все още се полага от много бъдещи лекари я прави важна за лекарската професия.

Причините поради, които полагането на клетвата е толкова важно се изразяват в утвърждаването на етичните стандарти и моралните задължения, които лекарите трябва да спазват в своята професионална практика. Тя поставя акцент върху защитата на здравето и благополучието на пациентите.

Хипократовата клетва подсилва ангажимента на лекарите към пациентите и им напомня за отговорността им да предоставят грижи с високи етични стандарти. Обещанието за спазване на всички морални норми заложени в клетвата помага за изграждане на доверие между лекарите и техните пациенти. Това укрепва убеждението, че лекарите ще следват най-добрите интереси на пациентите.

Не на последно място, Хипократовата клетва помага за поддържане на високия стандарт на професионализъм в медицинската общност. Спазването на стандартите гарантира по-малко случаи на етични нарушения или непрофесионално поведение.