call us icon
Медицински манипулации по домовете

Медицински манипулации по домовете са услуги за предоставяне на здравни грижи в домашна среда. За извършването им, опитни медицински професионалисти предоставят необходимите медицински грижи и процедури директно в дома на пациента.

Те са изключително полезни за възрастни, трудно подвижни хора, за хронично болни пациенти и за тези, които имат затруднен достъп до стационарни медицински учреждения. При трудноподвижните пациенти или абсолютно неподвижните, лежащи хора е изключително важно предоставянето на медицински манипулации в дома им. Така при различни ситуации, свързани със здравословното им състояние, ще им се осигури навременна медицинска грижа, от специалисти, познаващи добре методите на действие при различни манипулации по домовете.

В тази статия ще ви запознаем кога можете да се възползвате от медицински манипулации по домовете и какво включват тези услуги.

Кога имате нужда от услугата медицински манипулации по домовете

Медицинските манипулации по домовете, могат да се използват в редица обстоятелства. Ако имате причина, поради която сте възпрепятствани да отидете физически на място, за да ви бъдат извършени нужните медицински манипулации, използването на опцията да се извършат в дома ви е отличен вариант.

Можете да ги използвате, когато имате нужда от преглед и диагностика на състоянието ви. Медицинските специалисти ще извършат нужните процедури и ще вземат съответните проби, за да ви поставят най-точна диагноза.

Ако имате нужда от прилагането на дадена терапия, също можете да се възползвате от уменията на специалистите, които да дойдат в дома ви и да я извършат. Това включва физическа терапия, поставяне на инжекция или друг вид лечение.

Разбира се, има и ситуации, в които се изисква извършване на определени процедури в домашна среда. Те могат да бъдат свързани с грижата и лечението за различни рани, поставяне на катетри, процедури, свързани с контрола на кръвната захар.

Медицински манипулации в дома включват и поддръжка на медицинско оборудване, което пациентът използва за даден вид лечение. Можете да поискате проверка при евентуален проблем, оправяне на проблема и инструкции за ползване.

Специалистите, предоставящи медицински манипулации по домовете подхождат индивидуално към, нуждите на всеки пациент. Те освен, че извършват нужните манипулации и лечение, знаят как да осигурят нужната психологическа подкрепа както за пациента, така и за близките му. Медицинските манипулации в дома, целят да предоставят специализирана грижа, удовлетворяваща конкретните нужди на пациента в удобната за него обстановка.

Най-често извършваните услуги в сферата на домашните манипулации

Медицинските манипулации по домовете, представляват множество услуги, подобряващи състоянието на различните пациенти. Все пак има някои от тях, които се търсят и извършват по-често от други.

Често се правят превръзки на рани, независимо дали рани от операция или залежаване. Тека всеки си спестява време и усилия за придвижване до физически кабинет и всичко се извършва в спокойна домашна атмосфера.

Можете да се възползвате от тях за превръзки на всякакви рани – декубитални рани, рани от изгаряния, вериозни рани, лечение на рани сред ампутация на крайници, посттравматични рани. Независимо от какъв тип или с какъв размер е раната, ваше право е да се възползвате от този вид услуги, за да улесните вас и семейството ви.

Различни инжекции също се търсят често. Могат да бъдат подкожни, мускулни, венозни, поставяне на абокати или венозно вливане, спрямо нуждите на пациента. Ще ги получите бързо, като специалистите ще се погрижат да извършат манипулацията възможно най-безболезнено.

Предлага се и поставяне и смяна на катетър за пациенти от различен пол и възраст и често се търси за пациенти на легло или трудноподвижни хора.

Цените на услугите варират спрямо типа услуга. Всички те се предлагат по всяко време на денонощието. При нужда от извършване на дадена медицинска манипулация в дома ви, можете да се свържете с нас и да разгледате различните цени на нашия сайт Emergency.bg. Животът и здравето на човек са важни за нас, затова се грижим да предоставим всичко необходимо на всеки пациент и да действаме бързо и ефективно.