call us icon
Първа долекарска помощ БЧК – изкарване

Изкарването на курс за прилагане на първа долекарска помощ БЧК е задължително за всички кандидат-водачи на МПС. Свидетелството за успешно преминат курс по БЧК е един от документите, който трябва да приложите в КАТ при заявяване на вашата шофьорска книжка след успешно преминат изпит за управление на МПС.

Курсът, който се преминава е организиран от Българския червен кръст и сертифициран от Европейския референтен център по първа помощ. Той се води от лекар в рамките на 8 часа, през които курсистите получават насоки за прилагане на първа долекарска помощ при възникване на ПТП.

С получаването на свидетелство за управление на МПС всеки шофьор носи отговорност за живота на другите участници в движението. Знанията получени по време на курса за кандидат-водачи на БЧК са от изключителна важност за адекватното реагиране в ситуации на ПТП или други такива, които изискват прилагането на първа помощ.

Как да си запазите час за явяване на курс за БЧК

Явяването на курс по БЧК може да се случи по всяко време между започване и завършване на шофьорския курс. То е задължително за всеки един бъдещ водач на МПС. В края на курса се провежда изпит, с който се определя дали курсистът успешно е преминал обучението по прилагане на първа помощ.

Подготовката за явяване на курс за БЧК включва предварително записване на дата и час. За целта трябва да се свържете с БЧК клон. Във всеки областен град има клон на БЧК, където може да си запазите час за провеждане на курса.

Обикновено тези курсове се провеждат няколко пъти в седмицата и може да се явите до няколко дни след записването. Курсът струва 45 лева, като тази сума се заплаща в деня на провеждането му.

Какво представлява курса по първа до лекарска помощ за кандидат-шофьори

Основното обучение по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС включва теоретична подготовка и практически упражнения, които се провеждат в продължение на 8 учебни часа. В края на деня се провежда изпит от 15 въпроса. След успешното преминаване на изпита всички явили се получават удостоверение за успешно преминаване на курса.

Обучението се води от лекар, който трябва да запознае курсистите с основните и най-важни действия за прилагане на първа долекарска помощ при ПТП. В лекциите са включени видеа, които нагледно да покажат какви действия трябва да се предприемат в определени ситуации.

Курсът включва и практическа част, в която всеки обучаващ се трябва да приложи наученото. Задължително се прави практика по прилагане на сърдечен масаж и дишане уста в уста. За целта се използва медицинска кукла.

Освен как се прави сърдечен масаж, кандидат-водачите на МПС се учат как да правят различни превръзки и да оказват първа помощ при фрактури и изгаряния, първа помощ при инфаркт и други животоспасяващи процедури преди да пристигне линейката.

Според Наредбата за обучение и оказване на първа долекарска помощ от водачи на МПС курсът задължително се осъществява в присъствена форма. От това обучение, според същата наредба, могат да се освободят следните лица, които притежават:

  • образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
  • магистър по стоматология
  • фелдшер;
  • професионална квалификация медицинска сестра.

Каква е давността на БЧК свидетелството за първа долекарска помощ

Издаденото удостоверение за успешно преминат курс по прилагане на първа долекарска помощ има валидност от 5 години за всички държави от Европейския съюз. В рамките на този период лицето преминало курса трябва да предостави сертификата в КАТ заедно с изкарано медицинско свидетелство от личния лекар, което е специално за управление на МПС.

Ако това не се случи, лицето трябва да запази отново час и да се яви на курса, за да изкара актуално удостоверение за успешно преминат БЧК курс.

Без преминаване на обучение по първа долекарска помощ кандидат-водачите няма как да заявят изкарване на шофьорска книжка, дори и ако успешно са взели изпита по управление на МПС.

Първа долекарска помощ БЧК