call us icon
Каква е разликата между Спешна помощ и частни линейки?

Кога и защо да повикаме частни линейки или спешна помощ?

Неочакваните ситуации, които живота ни е подготвил понякога могат да ни изненадат с пълна сила. За съжаление, това често са инциденти, за които не сме подготвени и които могат да имат опасно въздействие над нашия живот и здраве.

В моменти, в които здравето ни или това на хората около нас е изложено на риск се налага да потърсите бърза помощ. Първото нещо, което ви идва на ум е да се обадите на 112 и да помолите линейка да бъде изпратена на адреса.

Важно е да знаете, че има и други начини да стигнете до най-близкото лечебно заведение. В този текст ще разгледаме дали има разлика между спешна помощ и частни линейки. Това разграничение ще ви помогне да направите правилният избор, когато се нуждаете от медицински транспорт.

Спешна помощ

Към спешна помощ може да се обърнете само и единствено при нуждата от оказване на спешена помощ или при транспортиране на пациент до най-близкото лечебно заведение. При инцидент или здравословно неразположение всички ние си мислим, че нашето състояние може да е изложена на опасност. Възможно е в такива моменти да не можем да преценим дали в действителност състоянието ни е животозастрашаващо.

При позвъняване на 112 операторите ще ви зададат въпроси, с които да определят степента на сериозност на състоянието ви. Операторите от спешните центрове са обучени да разграничават повикванията на спешни и неспешни чрез т.нар. „триаж“ на повикванията. Триажът е процес на оценка и приоритизация на пациентите според тежестта на тяхното състояние.

Това означава, че не всички обаждания към 112 за сигнализирането на спешен случай ще доведат до изпращането на линейка на мястото на инцидента или в дома на пациента. Възможно е при отказ от изпращане на линейка да изпитате неприятни чувства и да обвините операторите на 112. Тези хора са обучени да разграничават спешните случаи от другите и да осигуряват спешна помощ на най-нуждаещите се пациенти.

Ресурсите на спешна помощ в страната са ограничени и трябва да бъдат използвани за наистина спешни случаи.

Частни линейки

При отказ на операторите на 112 да изпратят линейка може да се обърнете към услугите на частни линейки. Тези превозни средства представляват различен тип услуга, които са насочени към по-малко спешни, но все пак важни медицински нужди.

Частните линейки предоставят транспорт от „легло до легло“ – от дома на пациента до лечебно заведение – хоспис, болница, лекарски кабинет. Частните линейки на Emergency са оборудвани с необходима апаратура и удобства, за да осигурят комфорт и безопасност на пациентите по време на транспортиране.

Нашите екипи се грижат за здравето и сигурността на пациентите по време на транспортирането. Те са обучени да предоставят основна медицинска грижа и подкрепа по време на пътуването.

Частните линейки са идеално решение в ситуации, където спешната помощ не е необходима, но все пак пациентът трябва да бъде откаран до лечебно заведение чрез медицински транспорт. Тези превозни средства са подходящ начин за редовно транспортиране на хора с хронични заболявания до лечебни заведения.

Спешната помощ и частните линейки имат различни, но допълващи се роли в здравната система. Спешната помощ, която държавата осигурява е насочена към животозастрашаващи ситуации. Екипите на спешна помощ са обучени да реагират на най-критичните случаи. От друга страна частните линейки предлагат комфортен и сигурен транспорт за пациенти, които се нуждаят от медицинска грижа, но не са в непосредствена опасност.