call us icon
Професия Парамедик – какво представлява

Професия Парамедик – къде се среща и какво представлява? Медицинският екип, който присъства в транспорта за неотложна медицинска помощ, се състои от няколко важни медицински лица. В определени случаи може да присъства и реанимационен екип, но в стандартния случай в една линейка могат да присъстват различен брой медицински сестри, лекари и парамедици.

Парамедикът може да работи и самостоятелно в оказването на спешна помощ,  или да бъде част от медицинския екип в линейка, в зависимост от необходимостта.

В сравнение с останалите професии, професия „Парамедик“ е сравнително нова и много хора не са съвсем наясно с подробностите около нея. Въпреки, че тя отдавна е позната в чужбина, в България е въведена относително скоро.

В тази статия ще опишем за какво точно са отговорни тези специалисти.

Какво представлява професия „Парамедик“

Основна задача на парамедиците е да окажат спешна помощ и да поддържат жизнените функции на пациента до пристигането му в лечебно заведение. Те работят, за да спасят застрашения живот на пациента, или да предотвратят тежки увреждания на системите в организма, увреждания при родилки, които застрашават и бебето.

Освен в линейки, тези специалисти работят и в спешните отделения, центровете за спешна помощ и службите за спешно реагиране.

Някои от случаите, при които е необходима бърза помощ, са по-леки и не изискват намесата на висококвалифицирани медицински лица. Професията на парамедиците е въведена именно за да не бъдат те излишно в движение и да могат да се съсредоточат върху по-тежки случаи.

Понякога и шофьорите на линейките са обучени да бъдат и парамедици.

Необходимо ли е специално обучение за парамедик

Обучението по парамедицина трае три години в медицинските университети и обхваща обща и спешна медицина. Студентите научават медицинските манипулативни техники, които са необходими, за да се стабилизира животът на пострадалия.

Специалността продължава да бъде подобрявана и регулирана, за да осигурява максимално пълноценно обучение.

Професионалната квалификация на тези специалисти се разделя на четири степени, като тези от четвърта степен са подчинени на медицинските специалисти. Парамедиците от втора и трета степен са подчинени на тези от четвърта.

При парамедиците, особено когато са с четвърта степен на квалификация, законът не изисква присъствието на лекар при оказване на неотложна медицинска помощ.

Професия „Парамедик“ може да се учи и в някои частни учебни заведения за охрана и сигурност, както и в Националният учебен център на БЧК.

По какво се различават парамедиците от други специалисти

Понякога се налага бърза помощ при труднодостъпни ситуации. Често това са планините, тъй като там има много начини, по които човек може да изпадне в животозастрашаващи ситуации.

Има случаи, в които е необходимо да се окаже и въздушна спешна помощ, когато транспортът включва хеликоптери. Парамедиците работят в такива екипи и доста често съществува опасност и за техните животи.

Поради тази причина като парамедици често работят хора, които имат опит с катеренето, планинското ориентиране, както и познания за работа с техника за алпинизъм. Необходимо е те да познават добре планинските терени, за да могат бързо да се ориентират и да окажат адекватен медицински асистънс навреме. Нужно е специалистите да са запознати и с това как точно да действат в различните сезони, както и какви са опасностите, които произлизат от тях.