call us icon
Линейка под наем – възможно ли е

Линейка под наем ли ни трябва? В съвремие на несигурност и здравни аномалии, е нормално човек да си задава въпроси за своевременната медицинска помощ и медицински асистънс в нетипични случаи. Срещате обява за линейки под наем и започвате да се питате как това е възможно? Настоящата блог статия е изготвена с цел да разсее съмненията и да внесе яснота в конкретика. Затова, ако се интересувате от отговора, попаднали сте на точното място.

Съществува ли такава услуга като линейка под наем

Отговорът е много прост – да. Но нека той да не ви обърква. Това не означава, че може да наемете линейка, която да шофирате и да изпълнявате медицински услуги с нея. Тук става въпрос за нещо много по-просто.

„Линейка под наем“ е словосъчетание, което се използва в разговорната реч за означаване на услугите, свързани с повикването на частна линейка. Тук става въпрос за специфична дейност, изразяваща се в осигуряване на специализиран, медицински или немедицински транспорт (в зависимост от особеностите на конкретния случай) при неспешни случаи.

Термините „наемане“ или „под наем“ се използват, тъй като услугата е заплатена и в интерес на истината образуването на крайната сума по услугата доста наподобява наемането на автомобил, но с някои много важни специфики. Тук заплащате за съпровождане от специализиран медицински екип и за наличие на необходимото оборудване.

Избирайки услугата линейка под наем, всъщност заплащате за организирането и осъществяването на специализирано транспортиране от мястото, на което се намира пациента до посочена от вас точка. Тук може да се касае за линейка от легло до легло – важна услуга, осигуряваща пренасянето и транспортирането на трудноподвижни пациенти, транспорт до лечебно заведение, лекарски кабинет, лаборатория, балнеолечебно заведение и прочие.

Наемането на такъв специализиран транспорт се предпочита все повече и повече, тъй като осигурява на пациентите удобство и сигурност в нелеки моменти, изискващи специфична грижа и медицинско наблюдение. Това е надеждна и безопасна услуга, предоставяна от специалисти, предлагащи висок стандарт на грижа и поставящи пациента на първо място.

Неслучайно по време на глобалната пандемия нашата адаптивност към постоянно променящата се действителност и чувствителност към нуждите на пациента доведоха до разрастване на нашия обсег и още доволни пациенти.

Линейки под наем при организиране на събития

Друга типична услуга, която може да бъде назована като „линейка под наем“, е наемането на специализирания медицински транспорт при провеждане на събития с голям брой хора.

Опасността от инциденти при струпване на големи тълпи се повишава, а медицинската осигуреност на събитията трябва да е един от първите приоритети на организаторите. Затова Emergency.bg предлага и такъв тип услуги, с които можете да повишите сигурността и безопасността на посетителите на вашия хепънинг, оставяйки ги в сигурни ръце. Услугата е подходяща за фестивали, спортни събития, концерти и други подобни.

Медицинската осигуреност на ивенти и събития не коства кой знае какво, но може да спечели на организаторите и гостите много. Принципите на предоставянето на тази услуга са високо ниво на клиентска удовлетвореност, иновативност, интегритет, изграждане на доверие към нашите специалисти и отзивчивост към нуждите на пациентите. Тези услуги могат да добавят и към имиджа на организаторите и цялостната удовлетвореност от успешността на събитието.