call us icon
Що е то телефонен триаж?

Телефонен триаж е определение, което съдържа в себе си непозната за повечето хора дума, поне не и в смисълът и на използване за това определение. Триаж е дума с френски произход, която в буквален смисъл означава раздели.

Триаж се използва като определение за практика, която има за цел да определи редът и приоритет на диагностиката и прилагането на спешна помощ. От това зависи по какъв начин ще се приложи спешната помощ, от какви екипи и редът по приемане на пациенти в спешните отделения.

Телефоният триаж представлява разпределение на получените сигнали за пострадали от бедствия, аварии, ПТП или други инциденти според сериозността на нараняванията. Телефонният триаж има за цел да сортира спешните обаждания според триажни категории.

Какви са триажните категории

Състоянието на пострадалите пациенти се разделя на три категории според сериозността на нараняванията. След като бъде подаден сигнал за пострадало лице, отговарящият на обаждането служител на 112 трябва да зададе няколко въпроса, с които да определи състоянието на пациента и да го впише в някоя от трите категории.

Категориите се обозначават с три цвята според степента на критичност:

  • Код червено А1 – така се обозначават случаите на максимална спешност, при които има пациент в критично състояние, което означава пряка опасност за живота;
  • Код жълто В2 – има наличие на относителна спешност, пациентът е в нестабилно състояние с потенциална опасност за живота;
  • Код зелено С3 – спешността е минимална, пациентът е в стабилно състояние без опасност за живота.

За да се определи в коя категория по спешност спада състоянието на пациента, трябва да се проведе интервю, с което по най-бързия начин да се придобие нужната информация за местоположението и състоянието на пострадалия.

Част от въпросите са свързани с нараняванията на пострадалото лице, а друга с информация за физическите белези като години и пол.

Време за отреагиране при всяка от триажните категории

Има много ситуации, в които ни се струва, че цяла вечност чакаме да пристигне линейка след като подадем сигнал за пострадало лице. Понякога това забавяне се дължи на невъзможността линейките и спешните екипи на територията на града да отреагират навреме.

В тази връзка е важно да сте запознати с времевата рамка опредлена от Центъра за спешна медицинска помощ относно времето, в което трябва да пристигне спешен екип. Центъра за спешна медицинска помощ определя тази времева рамка според състоянието на пострадалия и категорията, в която той попада.

С код червено А1 се обозначават най-тежките състояния, в които пострадалите имат опасност за живота. В такива случаи се предвижда времева рамка за пристигане на спешна помощ до 8 минути след подадения сигнал.

Код жълто В2 е категорията, в която попадат пострадалите с относителна спешност и потенциална опасност за живота. Посочено е, че при такива случаи времевата рамка е между 8 и 20 минути.

Състоянията, които попадат в категория код зелено С3 не предполагат животозатрашаващо състояние, за това времевата рамка за оказване на спешна помощ е най-голяма до 120 минути след подаване на сигнала.

Значението на телефонен триаж за оказването на навременна спешна помощ

Телефонният триаж е само един от етапите при оказването на спешна помощ. Тъй като той се извършва първо след като е подаден сигнала за пострадал човек, значението му за оказване на адекватна помощ е голямо.

Телефоният триаж има за цел да определи състоянието на пациента и помощта, от която той се нуждае. Диспечерите в Координационния център за спешна помощ са обучени да задават набор от въпроси, които не само да определят в коя категория по спешност попада пациента, но и да набавят нужната информация за състоянието му, за да успеят за изпратят спешни екипи, които най-добре да се погрижат за него.

След телефонният триаж, пострадалия попада в ръцете на транспортния и медицински триаж, където ще му бъде оказана помощ според информацията събрана от телефонен триаж.

От изключителна важност е провеждащият телефонния триаж да остане спокоен и адекватен, за да може правилно да прецени състояните на пострадалия и да даде по-следващи насоки за оказването на първа помощ.