call us icon
Телефон бърза помощ – кой номер трябва да наберем

Телефон бърза помощ112 е единният европейски телефонен номер за спешни повиквания. Именно него трябва да наберете, когато искате да се свържете с националната служба за бърза помощ при наличието на неотложен проблем от медицинско естество.

При какви обстоятелства е уместно да позвъним на бърза помощ

Спешните телефони са предназначени за използване в крайни случаи, в които животът на човека е в реална непосредствена опасност, когато пациентът е в тежко състояние, изискващо незабавна хоспитализация, поради риск от внезапното влошаване и летален край.

Примери за такива случаи:

  • Тежки наранявания при катастрофа;
  • Недоловима сърдечна дейност;
  • Силно изразен или внезапно появил се нестихващ задух;
  • Отсъствие на дишане;
  • Неправилен пулс;
  • Обилна загуба на кръв;
  • Остро натравяне.

Не използвайте официалния телефон за специализираща експресна помощ за случаи, които не могат да се характеризират като наистина неотложни.

Ако търсите помощ при специфичен медицински проблем или желаете пациентът да бъде транспортиран до определено медицинско заведение, ние от Линейки Emergency.bg  сме на среща. Може да се свържете с нас и когато от 112 счетат, че случаят ви не се характеризира с необходимата спешност.

На телефон 0877 877 877 ще ви отговорим във всеки час от деня и ще ви предоставим необходимия професионален медицински асистънс.

Важна информация относно телефон на бърза помощ

Още през 2011 г., когато номерът беше въведен, набирането на стария номер за неотложна медицинска помощ води до пренасочване на обаждането към 112. Т.е. дори и да объркате телефона с вече остарелите номера ще бъдете автоматично пренасочени към правилния.

Линиите са отворени 24/7 без прекъсване.

Не е необходимо да въвеждате код, за да наберете телефона на националната служба за бърза помощ. При осъществяване на разговор услугата не се таксува. От другата страна ще ви отговори оператор, който е преминал специално обучение и работи по предварително определени нормативни правила за класифициране на случая.

След установяване на естеството на случая ще бъдете пренасочени незабавно към компетентната служба за спешна помощ.

Единният европейски номер може да бъде набран от всяка страна в ЕС. Когато се свържете с телефона от България, системата ви насочва автоматично към българските центрове за приемане и обслужване на спешните повиквания. Към момента те са 6 на брой и когато липсва свободен оператор в един от центровете автоматично бивате пренасочени към друг.

При позвъняване на бърза помощ е важно да бъдете максимално спокойни, за да отговорите адекватно на важните уточняващи въпроси, които ще ви бъдат зададени. Няма неправилни отговори, затова няма нужда да се притеснявате. Стремете се да бъдете максимално кратки.

Когато ситуацията е с повишен риск, е съвсем обяснимо покачването на адреналина и притеснението, поради което е напълно възможно да забравите кой е номерът на бърза помощ. Има случаи, в които обаче всяка отминаваща секунда има значение, затова е важно да избегнете подобен развой на нещата.

Затова първият ни съвет като професионалисти, на които нерядко им се налага да се занимават с неособено леки случаи, е да запаметите телефон бъза помощ на националната служба за спешна реакция при медицински проблеми в групата с номера за бързо набиране.

Така ще може и вашата реакция да бъде максимално бърза, вследствие на което да предотвратите неблагоприятните последици от забавянето!