call us icon
Реанимобил за адекватна медицинска реакция

Реанимобил – когато става въпрос за една от най-крехките и пазени от човека ценности, а именно здравето, със сигурност бихме искали да осигурим на себе си и своите любими хора възможно най-надеждната грижа. Тъй като сме наясно с това и се стремим да бъдем подготвени за всяка ситуация, в която нашите клиенти биха се обърнали към нас за бърза реакция, ние сме оборудвали екипите си с всичко технически необходимо за целта.

Затова и разполагаме със специални частни линейки от типа реанимобил. Те притежават най-висока специализирана санитарна осигуреност, която дава възможност за адекватна доболнична реакция дори и при най-тежките случаи, които биха могли да застрашат живота на транспортирания пациент. В днешната статия обръщаме внимание именно на този клас линейка под наем, с чиито характеристики ви запознаваме в подробност.

Какво представляват линейките тип реанимобил

Тук става въпрос за линейка, оборудвана специално за оказване на интензивни медицински грижи. Съгласно БДС EN 1789:2021, стандарт, публикуван на 21.01.2021 г. и изменен с prБДС EN 1789:2020/A1:2022 това е т. нар. линейка тип C.

В европейския стандарт се съдържат всички изисквания, на които този тип автомобили трябва да отговарят, за да бъдат причислени към тип C. Към тях са включени изисквания относно проектирането, тестването и оборудването на линейката. Тук иде реч за високи стандарти за отделяне на пациента, предоставяне на необходимата ергономия и осигуряване на максимална безопасност както на транспортирания пациент, така и на обслужващия го екип.

Определени са изисквания относно самата конструкция на автомобила, електрическата му снабденост, дори и брой контакти, сцепление на пода и материал на тапицерията.  Това са аспекти, които на пръв поглед биха изглеждали като подробност, но имат своето важно значение за осигуряване на оптималната безопасност и пълната функционалност при изпълнение на интензивната медицинска грижа.

Реанимобилите се използват не само за транспортиране на болни, нуждаещи се и пострадали, но притежават всичко необходимо за тяхното медицинско наблюдение, за лекуване и предоставяне на специфична грижа.

Този тип линейки са с осигурен придружител – медицинско лице – което може да извърши необходимите реанимационни действия в санитарното отделение на специализираното моторно превозно средство.

Какво е специалното оборудване в един реанимобил

За да бъде квалифицирано едно МПС като реанимобил е необходимо да отговаря на посочените стандарти, като това се установява с надлежна проверка. Затова може да имате пълното спокойствие, че нашите частни реанимобили разполагат с цялото оборудване, което нормативните актове в тази връзка изискват. Ето и подробно какво е конкретното оборудване в една такава линейка.

Колата е обособена на 2 части – шофьорска и санитарна. Специализираното медицинско оборудване се намира именно в санитарното отделение, където се извършват най-базови медицински услуги. До това отделение се достига както от задната част на линейката, така и от дясната страна.

Оборудване на санитарното отделение се състои най-малко от:

  • Стойки за инфузионни бутилки, където се поставят съответните разтвори за вливане, инфузионна помпа;
  • Оборудване за пренасяне на пациенти – основна, сгъваема и гръбначна за пациенти с увреден гръбначен стълб;
  • Устройство за имобилизация при изтегляне на блокирани в катастрофа пациенти;
  • Кислородна инсталация или възможност за стационарно подаване на кислород;
  • Необходимите пособия за реакция и обслужване при състояние, застрашаващо живота като дефибрилатор, сърдечен монитор, външен сърдечен пейсинг и др.;
  • Аспирационна помпа;
  • Оксиметър.

Важно е и осигуряването на адекватна възможност за комуникация между медицинското отделение и шофьора на реанимобила.